Home   Blog   Novice   Vabilo k sodelovanju na natečaju “Pobarvajmo z rastlinami”

Vabilo k sodelovanju na natečaju “Pobarvajmo z rastlinami”

Vabimo vas k sodelovanju na natečaju DŠEV, ki je posvečen spoznavanju skritih barvnih zmožnosti rastlin: POBARVAJMO Z RASTLINAMI.

NAMEN:

1. Spoznavanje manj znanih uporabnih lastnosti rastlin.

2. Razvijanje ustvarjalnih dejavnosti v povezavi s šolskim/vrtčevskim ekovrtom.

KDO LAHKO SODELUJE?

Vsi VIZ, vključeni v program ŠEV, in sicer z razredom (enim ali več), interesno skupino/krožkom ali skupino (eno ali več), v kateri je vsaj 5 otrok oz. učencev. Lahko so tudi starostno mešane skupine, kjer vsak lahko opravi svoji starosti primerno delo.

NAGRADA:

Najboljšim TREM VIZ bomo podelili priznanja in jih nagradili. Vse izdelke pa bomo predstavili na naši spletni strani.

Po zaključku natečaja bomo izdelke objavili na spletni strani ŠEV, zato se s prijavo nanj obvežete, da nam to objavo dovolite. Zaželeno pa je tudi, da jih objavite tudi na lastnih spletnih straneh, če je to možno.

KAKO SODELOVATI?

Posamezna skupina pošlje po e-pošti solski.ekovrt@itr.si izdelek:

Možnost 1:

Pošljite nam izdelek/izdelke, ustvarjene z uporabo rastlinskih barvil v kreativnem procesu – na papirju, tekstilu itd. Opišite tudi postopek od zamisli do izvedbe: pripravo barvila iz ene ali več različnih izbranih rastlin – svežih ali posušenih, kje oziroma kako ste rastline dobili, kakšen postopek barvanja ste uporabili. Vse ostalo je prepuščeno vaši ustvarjalnosti.

ALI

Možnost 2:

Zasnovanje vrtička – gredice barvilnih rastlin: načrt zasaditve (katere rastline, kako jih lahko uporabljamo – še zlasti njihove barvilne lastnosti, posebnosti glede gojenja), pridobitev semen ali sadik barvilnih rastlin (ali vzgoja sadik), sajenje (če bo spomladi že možno), označitev rastlin oziroma gredice … To nam predstavite v poročilu pisno in s fotografijami.

VIZ lahko izbere tudi obe možnosti (ista skupina otrok ali različne skupine).

TERMINI:

Na natečaj se lahko prijavite do 10. decembra 2023, tako, da izpolnite PRIJAVNICO in nam jo pošljete po e-pošti na solski.ekovrt@itr.si.

Rok za pošiljanje vaših rezultatov/izdelkov je 15. maj 2024, rezultate pa bomo objavili 22. maja 2024, ko obeležujemo svetovni dan biotske raznovrstnosti.

O rezultatih boste obveščeni 22. 5. 2024 po e-pošti, ki jo boste napisali v prijavnici.

VABILO

PRIJAVNICA

 

sl_SISL