Home   Glasovi podeželja 2030

Glasovi podeželja 2030

Glasovi podeželja 2030 – zaveze mladih za varovanje tal

Tla so eden najdragocenejših virov našega časa, zato se zanje ves čas bije boj različnih interesov. Tla so osnova vsega življenja na zemlji, saj oskrbujejo rastline s hranili, shranjujejo in filtrirajo vodo, zagotavljajo življenjski prostor številnim organizmom in pomembno prispevajo k uravnavanju podnebja. Varstvo tal in zemljišč je zato eden osrednjih izzivov globalnega trajnostnega razvoja. Varovanje tal vključuje tako ohranjanje kakovosti živih, rodovitnih tal, kot tudi njihovo varovanje pred uničenjem, na primer pred pozidavo.

V projektu Glasovi podeželja 2030 v sodelovanju z mladimi izvajamo izobraževalne dejavnosti in dogodke, ki nagovarjajo najširšo javnost na podeželju. Namen je izostriti zavedanje o pomenu varovanja tal in prikazati globalno povezanost varovanja tal s podnebno krizo. Zlasti mlade na podeželju želimo ozaveščati o globalnih vprašanjih, jih motivirati za sodelovanje in jih opolnomočiti za uresničevanje lastnih zamisli ali za to, da povzdignejo svoj glas v odnosu do nosilcev odločanja.

Projektne dejavnosti:

V projektu razvijamo metode in dejavnosti, ki so posebej prilagojene zahtevam in potrebam mladih in organizacij na podeželju. Dejavnosti na primer vključujejo:

 • delavnice, dogodke, spletne tečaje,
 • večplastne in interaktivne izobraževalne dejavnosti, npr. uporabo izobraževalnih instalacij za priložnostno učenje,
 • mobilne razstave, ki spremljajo javne dejavnosti na podeželju,
 • razprave z več deležniki za razširjanje projektnega pristopa,
 • kampanjo na družabnih medijih,
 • delavnice usposabljanja trenerjev za multiplikatorje,
 • razprave z lokalnimi in političnimi odločevalci.

Trajanje projekta: 2024 – 2027

Partner in sodelavci v Sloveniji:

DŠEV – Društvo Šolski ekovrtovi

Vodja projekta: dr. Anamarija Slabe

Strokovna sodelavka in komunikacija: Tjaša Vičič

Mednarodni partnerji:

 • HBAID – Hungarian Baptist Aid, Madžarska (koordinator)
 • Südwind, Avstrija
 • OEC – Fundacija Center za odprto izobraževanje, Bolgarija
 • HNYC – Grški nacionalni mladinski svet, Grčija
 • Občina Foligno, Italija
 • Punto.Sud, Italija
 • SFYN – Stichting Slow Food Youth Network, Nizozemska
 • BRF – Fundacija Kupujte odgovorno, Poljska
 • IMVF – Inštitut Marquis of Vale Flor, Portugalska
 • DŠEV – Društvo Šolski ekovrtovi, Slovenija (AOGE – Association Organic Gardens for Education)
 • FAMSI – Sklad združenja andaluzijskih občin za mednarodno solidarnost, Španija
 • SYND – Strateška mladinska mreža za razvoj, Gana
Partnerji projekta v Budimpešti, april 2024

Sofinanciranje

Projekt Glasovi podeželja 2030 sofinancira Program Evropske unije za razvojno izobraževanje in odnose z javnostmi (DEAR). DŠEV je izključno odgovoren za vsebino; tu predstavljena stališča ne odražajo stališč sofinancerjev.

Projekt pokriva 5 globalnih ciljev trajnostnega razvoja:

 
sl_SISL