Home   Učilnica   Oskrba vrta

Oskrba vrta

 Oskrba vrta

Najpomembnejši v vrtu so ljudje, v našem primeru mentor in njegovi sodelavci, na čisto prvem mestu pa so seveda – otroci.

Vrt mora biti že v zasnovi namenjen njim. Na to mislimo že na začetku in nato ves čas.

Kako to upoštevati pri načrtovanju samega vrta in nato dela z njim?

  • Koliko široke so lahko gredice, da otroci lahko oskrbujejo rastline?
  • Kje si bodo otroci po odhodu iz vrta lahko umili roke, da bomo za to izgubili čim manj dragocenega časa?
  • Kje bodo lahko posedeli in si kaj zapisali; je tam kaj sence, ali morda zatočišče pred kako dežno kapljo?
  • Kako bomo organizirali delo, da bo vsak razred (ali skupina) lahko opazovala čim več celotnega cikla življenja na vrtu, od priprave in setve do oskrbe in – zelo pomembno – spravila pridelkov?

OS_Cerkno_naslovna_fotka
Delo v vrtu omogoča (ali celo zahteva!), da otroci med seboj čim bolje sodelujejo in se dopolnjujejo. Tu je tekmovalnost manj zaželena, saj na nepravem mestu lahko povzroči celo škodo. V vrtu ni »samo mojih« rastlin (čeprav imam seveda lahko svoje najljubše …), vse so »naše«. Da bi vrt uspeval, si moramo vsi nesebično prizadevati, da vse poteka čim bolje.

Delo v vrtu seveda najprej določa ritem narave in življenjskih procesov, mi pa ga organiziramo tako, da otroci lahko spremljajo razvoj rastlin od semena do plodov in spoznavajo svojo vlogo pri uspevanju vrtnega ekosistema. Ni prav, da bi otroci samo okopavali in pulili plevel … omogočimo jim, da doživijo čim več delov celote. Več …

Orodja in materiali naj bodo prilagojeni otrokom. Še zlasti v vrtcu bomo morda potrebovali manjše kanglice za zalivanje in motičice. Poleg tega si prizadevajmo, da so uporabljeni materiali nesporni z vidika varstva okolja, pa tudi, da čim več stvari naredimo sami. Pri tem nam lahko pomagajo kolegi pri drugih predmetih, npr. pri tehničnem pouku.

Semena in sadike so izjemno pomemben del ekološkega vrtnarjenja. O tem več v poglavju na tej strani.

Kje dobimo ali kako naredimo stvari, ki jih potrebujemo v šolskem ekovrtu? Vedno se najprej vprašajmo, katere rešitve so najbolj enostavne ter zahtevajo najmanj stroškov in dela. Kot rečeno, marsikaj lahko naredijo otroci sami pod našim vodstvom.

 O ekoloških semenih, kako jih prepoznamo in kje dobimo

O ekoloških semenih

Ekološka semena so vitalnega pomena za obstoj vsega živega in neživega.

Pri uvajanju ekoloških šolskih vrtov je poleg naravnega rokovanja z zemljo potrebna tudi uporaba in vzgoja ekoloških semen. V preteklih letih se je izgubila uporaba marsikaterega avtohtonega semena.

Danes in tudi v prihodnje, je naša moralna in etična dolžnost, da vse še ne popolnoma izgubljeno najdemo, uporabimo, vzgojimo in ohranimo.

Kako prepoznamo ekološka semena?

Vsa kupljena ekološka semena imajo evropski znak ekološke pridelave, lahko je tudi dodan Demeter in Biodar zaščitni znak. V kolikor ne najdemo na tržišču ustreznega ekološkega semena, se oskrbimo z nerazkuženim (netretiranim) semenom konvencionalnega porekla.

Ne kupujmo razkuženih (tretiranih) semen!

Razkužena (tretirana) semena spoznamo po nenaravni barvi semen (običajno v rožnati in lila barvi). Ta semena so neužitna za človeka in živali, ravno tako pa s setvijo onesnažijo zemljo.

Preden kupimo seme je potrebno pregledati deklaracije, ki so napisane na ovojnini (vrečkah, škatlah…), v katerih so shranjena semena.

V slovenskem prostoru so ljudje, ki ljubijo svojo zemljo, ki se zavedajo pomena zdrave pridelave hrane; ljudje, ki ohranjajo avtohtone rastline in ljudje, ki zbirajo in ohranjajo naravna ekološka semena. Dobro se je z njimi povezati, kajti ti ljudje imajo poleg ekoloških avtohtonih semen tudi veliko znanja o pridelavi in ohranjanju semen. Pri tem imajo vzgojno izobraževalne ustanove (vrtci, osnovne, srednje, višje in visoke šole) neprecenljivo poslanstvo. Nujno je prikazati mladim generacijam pomen semen in raznolikost rastlinstva v našem prostoru, pa najsi bo z zbiranjem semen, ohranjanjem raznolikosti in pestrosti prostora, pridelavo zdrave hrane in še kaj.

V učnih načrtih slovenskih šol naj pridobitev oz. lastna pridelava ekoloških semen postane prednostna naloga.

Kje dobimo ekološka semena in sadike?

Prodajajo jih verificirana podjetja z ekološkimi semeni. Svetujemo pa vam, da se pozanimate na ekoloških kmetijah v vaši bližini.

Ekosemena

Dobavitelje eko semen lahko najdete tudi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, v Podatkovni zbirki.

Na Inštitutu za trajnostni razvoj smo se za namen zagotavljanja sadilnega materiala za šole in vrtce v programu Šolski ekovrtovi povezali z ekološkimi kmetijami. Seznam najdete tukaj (Ekokmetije za mentorje).

 

 
sl_SISL