Home   Blog   Letna skupščina organizacije Pesticide Action Network

Letna skupščina organizacije Pesticide Action Network

Med tretjim in petim majem je v mestecu Malles Venosta na Južnem Tirolskem potekala letna skupščina organizacije Pesticide Action Network Europe, ki sta se ga udeležila tudi predstavnika Inštituta za trajnostni razvoj.

Prvi dan je potekal sestanek z županom mesta Malles Venosta, kjer so organizirali referendum o prepovedi pesticidov, saj so se v dolini razširili nasadi jabolk, ki jih kmetje škropijo z ogromno količino pesticidov.  75 % ljudi je glasovalo za prepoved, in tako je bil predlog sprejet, a boj se še nadaljuje.

Naslednji dan je potekala skupščina, kjer je bilo predstavljeno dosedanje delo in načrti organizacije za prihodnost. Od dela v preteklem letu je bilo izpostavljeno:

  • Sodelovanje pri reviziji in poenostavitvi uredbe evropske skupnosti št. 1107/2009, katere namen je zagotoviti visoko raven varstva zdravja ljudi, živali in okolja, ter hkrati varovati konkurenčnost kmetijstva Skupnosti. Ta uredba je pomembna, ker določa pravila za uporabo fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), njihovo dajanje v promet, uporabo in nadzor.
  • Kampanja »Save the Honey Bees«, ki si prizadeva za prepoved neonikotinoidov, ki so kemično podobni nikotinu in delujejo na živčni sistem, saj negativno vplivajo na čebele že v zelo majhnih količinah.
  • Kampanja »#StopGlyphosate«, v katero so vključene mnoge organizacije, ki delujejo na področju okolja in zdravja (tudi Inštitut za trajnostni razvoj). EU je namreč na pragu ponovne odobritve uporabe glifosata, čeprav obstaja veliko dokazov o njegovi nevarnosti, še najbolj odmeva odločitev Svetovne zdravstvene organizacije, da ga uvrsti med potencialne povzročitelje raka.
  • Kampanja »Pesticides Free Towns«, ki se je razvila po sprejetju Evropske direktive za doseganje trajnostne rabe pesticidov (2009/128/ES). Kampanja si prizadeva prepovedati pesticide na javnih površinah v mestih. Pri tem je bila izpostavljena Francija, ki je že sprejela takšno prepoved na ravni cele države, do leta 2019 pa predvideva prepoved prodaje pesticidov ljubiteljskim vrtnarjem. Podobne načrte imajo tudi v Belgiji, Luksemburgu in na Danskem. Prejšnje leto je bila Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, kar je bila dobra iztočnica za poziv županu, naj se Ljubljana priključi Evropskim mestom brez pesticidov.
  • Zavzemanje za dodatno obdavčitev pesticidov, ki je že v uporabi v nekaterih državah. Pobudi se je pridružil tudi ITR, skupaj z Mrežo Plan B za Slovenijo, s pozivom vladi in pristojnim ministrstvom za uvedbo takse na konvencionalne pesticide.
  • Kampanja »Voices of Pesticides«. Zgodbe o negativnem učinku pesticidov na okolje in zdravje ljudi ne prihajajo samo iz držav tretjega sveta, ampak tudi iz Evrope, in tem ljudem je kampanja dala glas.
  • Drugo uspešno področje so tudi sodni primeri na Evropskem sodišču, ki se nanašajo na dostopnost do študij proizvajalcev pesticidov, ki obravnavajo njihovo toksičnost ter dostop do dokumentacije, ki je Evropska komisija ni želela razkriti.

Zadnji dan so udeleženci obiskali  kmetijo Kräuterschlössl v sosednjem kraju, ki se je usmerila v pridelavo zelišč in zeliščnih izdelkov na ekološki način, a imajo velike probleme, ker so se njihovi sosedje odločili pridelovati jabolka na konvencionalen način in uporabljajo pesticide. Problem so poizkusili rešiti z dvo metrsko neprepustno ograjo, na kateri so nameščeni škropilniki vode, ki ustvarijo 6 metrsko vodno zaveso, a niti to ni bilo dovolj. Postaviti so morali nepredušen rastlinjak. Ker tako ni šlo več naprej, so preselili pridelavo na drugo območje.

Foto utrinki so na voljo tukaj.

 

sl_SISL