Home   Blog   “EAThink2015”: O projektu in predvidenih dejavnostih v tem letu

“EAThink2015”: O projektu in predvidenih dejavnostih v tem letu

19. 3. 2015

Projekt »EAThink2015« je namenjen osnovnim in srednjim šolam evropskih držav projektnih partneric in dveh afriških držav – Burkine Faso in Senegala.
Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije.

EAThink2015 logotip manjsi

Njegov glavni namen je:
okrepiti kritično razumevanje in zagotoviti aktivno vključenost mladih in njihovih učiteljev v EU pri razpravi o globalnih razvojnih izzivih, s poudarkom na trajnostnih prehranskih sistemih in kmetovanju malih kmetov, v Avstriji, na Hrvaškem, Cipru, v Franciji, na Madžarskem, v Italiji, na Malti, Poljskem, Portugalskem, v Romuniji, Sloveniji in Španiji.

Triletni projekt (1.1.2015 – 31.12.2017) bo vključeval približno 4.200 učiteljev in 42.000 učencev oz. dijakov v 14 državah.

S projektom želimo evropsko mladino pripraviti za kritično razumevanje novih globalnih izzivov in mednarodnih prednostnih nalog v okviru ciljev za trajnostni razvoj (angl. Sustainable Development Goals). Na ta način bodo lahko prepoznali svojo odgovornost kot državljani v globalizirani družbi. Projekt bo spodbujal njihovo aktivno udejstvovanje za pravičnejše odnose med globalnim Jugom in Severom, s posebnim poudarkom na globalnih javnih dobrinah, prehranski varnosti in trajnostnem kmetijstvu kot trajnostnem načinu življenja.

Kje lahko sledite dejavnostim projekta? Facebook, Youtube, Twitter, Instagram.

Predvidene dejavnosti letošnjega leta:

  • Spletna objava globalnih učnih modulov (marec – junij 2015)

Globalni učni moduli za osnovne in srednje šole bodo pripravljeni na temo pridelave in potrošnje hrane ter trajnostnih prehranskih sistemov. Objavljeni bodo na spletni strani projekta www.eathink2015.org. Sodelujoči učitelji bodo pripravili in testirali posamezne učne ure, ki bodo nato objavljene na spletni strani projekta.

  •  Evropski fotonatečaj za osnovne in srednje šole (marec – maj 2015)

Evropski fotografski natečaj za razrede osnovnih (6. – 9.) in srednjih šol se bo začel v marcu. Najboljše fotozgodbe, ki bodo izbrane v vsaki partnerski državi projekta »EAThink 2015«, bodo predstavljene na razstavi »Hrana v oblaku« (Food Cloud Exhibition) (september in oktober 2015).

Vsaka država partnerica bo temo fotonatečaja prilagodila specifičnemu področju v okviru teme »Prehrana in alternativni prehranski sistemi«. V Sloveniji so to šolski ekovrtovi.

Razpis za mednarodni fotonatečaj “MISLI GLOBALNO, JEJ LOKALNO: prehrana in prehranski viri”
Lista udeležencev in splošni pogoji sodelovanja na fotonatečaju

  • Mentorstvo za učitelje (februar – junij 2015)

Sodelujočim učiteljem v vseh partnerskih državah bo skozi celoten projekt zagotovljeno tutorstvo za pomoč pri oblikovanju učnih modulov oz. učnih ur za izvedbo učnih ur na temo globalnega učenja, še posebej v povezavi s pridelavo in potrošnjo hrane, alternativnimi prehranskimi sistemi, pravico do hrane,…

  • Mednarodna delavnica za učitelje v okviru sejma EXPO2015 (oktober 2015)

V sklopu svetovne razstave EXPO2015 bo na razstavnem prostoru »Cascina Triulza«, ki je namenjen civilni družbi, potekala mednarodna delavnica. Iz vsake države partnerice se bo 2-dnevne delavnice udeležilo 5 učiteljev. Pridružili se bodo tudi učitelji iz Senegala in Burkine Faso, ki so se v preteklosti že udeležili delavnic na temo »prehrane«.
Glavni nameni mednarodne delavnice:

(1) določiti skupno metodologijo dela v razredu(-ih);

(2) ustvariti skupen slovar na temo »prehrane in trajnostnega kmetijstva« (sodelujoči učitelji bodo imeli za nalogo pripraviti kratek »vodnik za učitelje« v njihovem nacionalnem jeziku, kjer bodo predstavili skupno metodologijo in »prehranski« slovar, ki bo objavljen na spletni strani projekta);

(3) okrepiti učiteljeve kompetence na področju globalnega učenja in razvojnih izzivov;

(4) deliti dosedanje izkušnje učiteljev na zgoraj predstavljene teme.

Vabimo vas, da se nam pridružite ali navdušite svoje “šolske” kolege in kolegice! Pišite nam na solski.ekovrt@itr.si.

EAThink2015
Globalno učenje za spremembe v ELR2015 in onkraj:
Evropsko angažiranje mladih od šolskih vrtov do trajnostnih prehranskih sistemov

eu_flag
Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije.
DCI-NSAED/2014/349033

 

sl_SISL