Home   Blog   e-Bilten   E-bilten 7/2011

E-bilten 7/2011

Publikacija »Pridelano in prodano doma«

Kot ste nekateri verjetno že zasledili, smo na našem portalu objavili publikacijo “Pridelano in prodano doma”, ki jo je v letu 2009 izdal Posoški razvojni center, v sodelovanju z Občino Tolmin.

V njej najdete koristne informacije za ekološko pridelavo kakovostne hrane – od priprave tal; gnojenja; kompostiranja; kolobarjenja; izbire, nakupa in hranjenja semen; izobraževanja o naravnih sredstvih za zaščito rastlin itd.  Več o tem.

Pogoji uporabe logotipa mreže šolskih ekovrtov

Veseli nas, da vam je bil logotip projekta oziroma cela družinica figuric na predstavitvi v septembru všeč!

Nekaj se vas je že zanimalo, ali lahko uporabite logotip projekta. Kot smo napovedali, bomo pripravili nekaj pogojev za uporabo, saj želimo s projektom spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov in ne kakršnihkoli. Na seminarju “Dan šolskih ekovrtov” v septembru smo vas o tem tudi na kratko obvestili.

Zdaj pripravljamo posebno listino oz. deklaracijo o uporabi logotipa Šolskih ekovrtov, s katero se bo vsaka šola oz. vrtec prostovoljno obvezala, da bo v svojem vrtu izpolnjevala (oziroma izpolnjuje) nekaj najbolj osnovnih zahtev, kot so:
• NEuporaba kemično-sintetičnih sredstev za varstvo rastlin;

• NEuporaba kemičnih mineralnih gnojil;

• Uporaba ekoloških ali netretiranih semen in sadik (če ekoloških ni na voljo);

• Kompostiranje;

• Ločeno zbiranje odpadkov (s poudarkom na organskih odpadkih);

• Upoštevanje kolobarja (za to bi šola / vrtec pripravila tudi enostaven načrt);

• Ustrezna preskrba rastlin s hranili (za to bi šola / vrtec pripravila tudi enostaven načrt);

• Gospodarjenje z vodo.

To je zaenkrat osnutek. Veseli bomo vaših pripomb. Ko bomo imeli končno verzijo, jo bomo objavili na portalu “Šolski ekovrt” in vas obvestili.

Učna raba šolskega ekovrta

Šolski ekovrt je sodoben učni in vzgojni pripomoček. Z njim lahko obogatimo učenje pri prav vsakem predmetu, ne le pri spoznavanju narave in pri biologiji. Tudi kaka ura tujega jezika, matematike, fizike, kemije, glasbe… bo ob uporabi vrta bolj nazorna in zanimiva.

Kot smo napovedali, bomo na portalu na posebni spletni strani “Učna raba vrta”, skozi projekt skupaj z vami razvijali zamisli za vključevanje šolskega vrta v učni načrt oz. učnega načrta v šolski ekovrt.

Trenutno pripravljamo vsebine, ki bi jih lahko vključili v učno rabo šolskega ekovrta. Objavili jih bomo na zgoraj omenjeni posebni spletni strani na portalu.

Obenem pa vabimo tudi vse vas, da nam sporočite morebitne svoje zamisli, pa tudi, če ste morda že sami pričeli z vključevanjem vrta v šolske vsebine, pa tudi vzgojo v vrtcu. Če ste se že sami lotili oz. če sami že uspešno vključujete učne vsebine v delo z vrtom, nam prosimo sporočite, pri katerih predmetih ste se tega lotili ter kako uspešno je bilo. Vsakršna informacija bo zelo koristna tudi za ostale člane v mreži.

Primere učne rabe vrta bomo predstavili na naslednjem srečanju mreže, tako da že vnaprej vabljeni, da kaj pripravite in predstavite!

Vabilo za sponzorje v lokalnem okolju

Na seminarju “Dan šolskih ekovrtov” v septembru, smo vam sporočili, da bomo pripravili posebno vabilo za vaše sponzorje –  lokalne skupnosti, podjetja in organizacije na lokalni ravni, ki vas lahko podprejo ali finančno ali pa na kak drug način.

Obveščamo vas, da je vabilo pripravljeno in na voljo pri nas. Če ga želite, nam prosimo to sporočite in vam ga bomo poslali po e-pošti. Lahko nas pokličete ali pa pošljete e-sporočilo. Nekaterim od vas smo ga že poslali.

Dopis lahko uporabite tudi kot osnutek in dodate vaše konkretne želje.

Kratka poročila članov mreže so še vedno aktualna

Vaša kratka poročila o dejavnostih v okviru mreže šolskih ekovrtov so še vedno dobrodošla. Če želite, nam jih lahko pošljete v spodaj navedeni obliki. Z veseljem jih bomo objavili.

Oblika:

  • Format A4
  • Slog in velikost pisave: Arial 10
  • Največ 3 fotografije
  • Ime kontaktne osebe oz. mentorja
  • Naziv VIZ, kraj

V primeru, da ste svoje poročilo že objavlili na vaši spletni strani, pa nam lahko pošljete samo povezavo do te strani in jo bomo objavili.

Posebna ponudba za naročilo Organka še vedno velja

Komplet Organko + 1 kg biogen za 45 EUR (vključen DDV), ter brezplačna dostava po pošti na naslov naročnika.

Tu se nahaja naročilnica za naročilo prek projekta.

Vabimo nove člane

Nove šole in vrtci pa ste lepo vabljeni k vključitvi kadarkoli – bolje prej kot pozneje, da boste zamudili čim manj! V projekt oziroma v Mrežo šolskih ekovrtov se lahko vključujejo vse šole, vrtci, dijaški domovi…, ki jih zanima tema šolskega ekovrta: taki, ki želijo vrt vzpostaviti ali ga morda že imajo, ali taki, ki jim je zamisel všeč, čeprav ta hip še ne vidijo pravih možnosti za uresničitev.

Predstavitev projekta in PRIJAVA sta na voljo na našem portalu. Več o tem.


profil_logo-NAJvecji_izravnanNapis               swiss-contribution-350
Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

 

sl_SISL