Home   Blog   Novice   Izdelki otrok in mladih v natečaju “Dobra sorta”

Izdelki otrok in mladih v natečaju “Dobra sorta”

Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti

Skupina 10 dijakinj in dijakov je odlično obdelala pomen urbanega vrtnarjenja ter pripravila sadilni načrt, posejala in opazovala razvoj avtohtonih in udomačenih sort korenja, čebule, radiča, solate in motovilca. Izvedli so tudi anketo med dijaki in utemeljili pomen ohranjanja avtohtonih in udomačenih sort.

Mentorji: Ines Pirmanšek, Vlasta Čukur, Antonija Jakop, Jolanda Balant, Špela Lukanc, Darja Mohorko Učakar

III. gimnazija Maribor

Tri dijakinje predšolske vzgoje (krožek Zeliščni vrt) so raziskale pojem sorte, pomen avtohtonih, udomačenih in novih sort, na primerih solate in jabolk. Predstavile so tudi lokalno – a hkrati globalno – mariborsko posebnost, staro trto sorte žametovka/modra kavčina, ki je z okoli 400 leti verjetno najstarejša trta na svetu.

Mentor: Nataša Korošec

OŠ Branik

25 učencev prve triade je v okviru interesne dejavnosti Šolski vrt posejalo in opazovalo različne sorte solate in jagod, obiskali pa so tudi bližnji sadovnjak in opazovali razlike med drevesi različnih sort pri več vrstah sadja (jablane, češnje, marelice …). Spoznanja so poglobili z likovnim ustvarjanjem.

Mentorji: Orjana Žvanut, Jožica Randl Marc

PŠ Vrtovin, OŠ Dobravlje

Tu so že lani jeseni pripravili projekt, ki se je izkazal za “na kožo pisan” našemu natečaju! Otroci od 1. do 5. razreda so s pomočjo staršev in vaščanov Vrtovina zbirali semena, sadike in čebulice različnih lokalno gojenih vrst oz. sort ter ustvarili pravo semensko banko, v kateri so semena, ki se prenašajo iz roda v rod že prek sto let. Izbrane sorte solate so posejali in opazovali.

Mentor: Tanja Maver Jamšek

OŠ Anice Černejeve Makole

Učenci 2. razreda so zavihali rokave in posejali različne sorte solate, redkvice, zelja, čebule in pora. Prek tega so spoznali tudi pojem sorte ter opazovali in beležili značilnosti razvoja različnih sort. Na koncu pa so pripravili in pojedli po njihovem mnenju najboljšo solato z redkvicami, in se že veselijo naslednje sklede.

Mentor: Anita Koren

PŠ Janče, OŠ Sostro

Učenci od 1. do 4. razreda so še poglobili svoje vrtnarsko znanje, saj podružnično šolo na Jančah krasi lep in dobro oskrbovan ekovrt, zlasti sadovnjak. Zato že poznajo različne sorte jabolk po plodovih, zdaj pa so razlike opazovali tudi na samih drevesih. Spoznavali so tudi različne vrste zelenjave ter se nato posvetili sortam solate, ki so jih posejali in natančno opazovali.

Mentor: Marjanca Marn

PŠ Adlešiči

20 učencev od 1. do 5. razreda v interesni dejavnost Šolski ekovrt je pojem sorte spoznavalo na primeru paprike in solate. Slednjo so tudi posejali ter opazovali razlike v rasti in razvoju rastlinic. Poleg tega so starše povprašali o najbolj znanih lokalnih sortah jabolk, hrušk, čebule … Odkrili so avtohtono sorto belokranjske čebule, ki jo predstavlja knjižica Gribeljski žbul ter se pomenili o pomenu lokalnih pridelkov.

Mentor: Ana Kump, Renata Grguraš

OŠ Podzemelj

Učenci 2. razreda so se s pomočjo vprašalnika s starši pomenili o lokalnih sortah. Odločili so se za opazovanje lani posajenih češenj, po pozebi (… tudi to je del vrtnarjenja …) pa so se preusmerili na sejanje in opazovanje dveh sort paradižnika. Natančno beležijo opažanja, ki jih bodo nadaljevali vse do plodov ob pričetku novega šolskega leta.

Mentor: Boštjan Matjašič

OŠ Škofja Loka – Mesto

Učenci 2. in 3. razreda so pri interesni dejavnosti Urice na vrtu opazovali rast in razvoj sejančkov dveh sort solate ter ugotavljali, kakšen je vpliv rastnih razmer. Sadike so presadili na vrt in zdaj upajo, da se bodo lepo razvijale vse do pridelka; seveda pa bodo skušali pridelati tudi nekaj semen.

Mentorji: Lidija Hafner, Marjeta Kavčič

PŠ Sela, OŠ Videm

Učenci 4. in 5. razreda v krožku Lokalno pridelana hrana so se posvetili jagodam. Sosede, sorodnike in starše so povprašali po sortah jagod, ki jih gojijo ter tako spoznali prednosti in slabosti enkrat in večkrat rodnih jagod. Tudi sami so posadili različne sorte jagod, ki jih zdaj opazujejo, še zlasti težko čakajo na plodove.

Mentor: Marija Božičko

OŠ Sečovlje

Interesna skupina Vrtičkarji se je posvetila sredozemski rastlini oljki. Spoznali so značilnosti sort oljke, ki jih najdejo v svojem okolju: istrska belica, buga, črnica, drobnica, mata in štorta. Ugotovili so, da se razlikujejo v barvi, obliki in velikosti plodov, pa tudi količini in okusu olja v njih. Tudi rastejo različno hitro. Spoznali so tudi načine razmnoževanja oljk.

Mentor: Danijela Matešič

Vrtec Sončni žarek, enota Karlovica, skupina Srnice

Otroci so spoznavali sorte jablan, ki rastejo v bližnjem sadovnjaku s pretežno starimi slovenskimi sortami. Ker so plodove spoznali že jeseni, so se zdaj posvetili opazovanju spomladanskega razvoja dreves, njihovih cvetov, listov, rasti … Izbrali so si sorti bobovec (stara, odporna sorta) in mantet. Vse so tudi likovno zabeležili in ugotavljali, na kakšne načine lahko jabolka zaužijejo.

Mentorji: Martina Kraševec, Nataša Heyba

Vrtec Orehek pri OŠ Orehek Kranj

Skupina Palčki je opazovala seme ter rast in razvoj dveh sort motovilca, avtohtono slovensko sorto Žličar in sorto Holandski, ki so ju posejali že jeseni. Ugotovili so, da se razlikujeta po višini oz. hitrosti rasti, po obliki listov, barvi … kot se spodobi, so ju na koncu z užitkom pojedli. Nato so posadili zgodnji krompir in pri tem v zemlji odkrili lanske (vijolične) plodove druge sorte.

Mentor: Breda Bogataj

Vrtec Sončni žarek, enota Karlovica, skupina Žabice

Otroci so spoznavali različne sorte fižola. Ugotavljali so, kakšen fižol so že jedli (stroki, zrnje) in na kakšne načine pripravljenega poznajo. Opazovali so semena, ki so jih posadili v lončke, ter spremljali razvoj sadik. Obenem so posadili še eno stročnico – grah ter primerjali razlike v rasti in razvoju obeh. Sadike so presadili na novo visoko gredo.

Mentorji: Romana Adamič, Kristina Pirnat Polzelnik

Vrtec Ringaraja, OŠ Dobrepolje

Vrtec je skrbnik dveh gred na Skupnostnem vrtu v Dobrepolju, kjer so posadili avtohtone in stare, pozabljene sorte vrtnin, značilne za njihovo dolino. Otroci iz skupin Žabice in Zajčki so sejali fižol, sadili česen Anka, pa tudi veliko koprivo in jablano beličnik. Veliko koprivo bodo spoznali tudi kot zdravo in okusno hrano. Česen posadijo tudi pod sadno drevje, da odganja voluharja.

Mentorji skupine Žabice: Mateja Lohkar, Mojca Gruden, Renata Janežič, Mojca Mlakar
Mentorji skupine Zajčki: Nina Sernel, Anita Glač

Vrtec Otona Zupančiča Slovenska Bistrica, enota Makole

Otroci so pri dejavnosti Mali vrtnar najprej iz prakse spoznali, da neustrezno hranjeno in prestaro seme (paprike) izgubi kalivost. Zato so se preusmerili na fižol in posadili ter opazovali eno nizko in eno visoko sorto.

Mentor: Majda Klajnšek

Vrtec Borisa Pečeta Maribor

V vrtcu so začeli čisto od začetka – najprej so naredili vrtiček, ki sta ga vzgojiteljici povezali s cilji kurikuluma. Tako so otroci iz oddelka Mali princ lahko opazovali različne sorte solat od semen do rasti v vrtu, se pogovarjali o svojih opažanjih, risali in poslušali zgodbe o vrtnarjenju. Vzgojiteljici sta izpostavili zlasti pomen vztrajnosti, ki jo danes manjka odraslim in otrokom, saj vse hočemo takoj. Spoznavali so tudi zdravo hrano. Projekt je bil velik uspeh, zato že načrtujejo večji vrt.

Mentorji: Nataša Kukovec, Eva Tomažič

 

sl_SISL