Home   Pridruži se   Govori se

Govori se

Splošni vtis je zelo pozitiven. Celotne aktivnosti programa Šolski ekovrtovi so nam v strokovno in praktično podporo pri uresničevanju dejavnosti v našem vrtcu.

Delovanje in aktivnosti programa ŠEV se mi zdijo primerne, dobro zasnovane in organizirane, e-bilten mi je tudi v pomoč, podelitev znaka se mi zdi smiselna, saj je s tem naše delo podprto in s tem bolj resno sprejeto.

Z vsemi oblikami sodelovanja sem bila izjemno zadovoljna. Udeležila sem se terenske delavnice na Vrhniki, kjer sem spoznala ljudi, ki program peljejo z visoko mero strokovnosti in srčnosti, kar me je spodbudilo, da v prihodnjem letu resno načrtujemo izgradnjo lastnega ekovrta. Pregledala sem vsebine na internetni strani in našla uporabne informacije.

Najlepša hvala za VSE!!! Marsikdo od nas ima voljo, pa bolj malo izkušenj. Vaše aktivnosti in spletna stran nam je zelo pomagala, nas opremila z veliko praktičnega znanja, ki bo še kako koristilo (tudi na domačem vrtu).

»Učiteljica, krompir smo našli!« – kakšno nepopisno veselje iz otroških ust!
Zapodili so se v razmočeno zemljo in pričeli kopati, brskati, iskati, pobirati krompir…

Učitelji PŠ Kompolje, JVIZ Dobrepolje

Na OŠ Roje imamo že dolga leta sadno-zelenjavni vrt, vendar smo želeli z vključitvijo v program ITR »Šolski ekovrt« pristopiti k našemu vrtu bolj organizirano, povezano ter v duhu zavestnega ekološkega pristopa.

Učitelji OŠ Roje

S postavitvijo in skrbjo za šolski sadovnjak si želimo tudi, da bi otrok in narava zopet postala prijatelja, da bi jo otrok doživljal z vsemi svojimi čutili, saj mu bo le tisto, kar bo sam ali z našo pomočjo spoznal, priraslo k srcu, le za tisto, kjer bo spoznal pravo vrednost, bo prevzel odgovornost, ohraniti pa si bo želel tisto, kar bo imel rad. Naravo.

Učitelji PŠ Janče, OŠ Sostro

Pripraviti, urejati in obdelovati vrt je velik projekt, ki zahteva veliko dela, znanja in veselja. Vendar pa nas narava bogato poplača, otroci so v stiku z naravo, jo vzljubijo in s tem gojijo pozitiven odnos in skrb do zemlje in narave.
Mi smo jim to omogočili.

Učitelji OŠ Martina Krpana iz Ljubljane

Navkljub dejstvu, da učenci povečini prihajajo iz mestnega okolja, so izkazali veliko zanimanje in pripravili zanimive predloge.

Učitelji OŠ Miška Kranjca iz Ljubljane

Vrt je interaktivno izobraževalno okolje, v katerem se otroci vseh starosti, telesnih sposobnosti in kultur, lahko igrajo, raziskujejo in odkrivajo naravo.
Vrt smo pripravili z namenom spodbujanja veselja ob vrtnarjenju, povezovanja med otroki in zemljo ter spoznavanja rastlinskega in živalskega sveta.

Vzgojiteljice Vrtca Šentvid v Ljubljani