Home   VIZ   Osnovne šole   OŠ Puconci

OŠ Puconci

Osnovni podatki

Osnovna šola Puconci
Puconci 178, 9201 Puconci
Spletna stran: šola
Utrinki: Dobitniki znaka Šolski ekovrt

Znak Šolski ekovrt: 1. pridobitev – jesen 2016, 1. obnovitev – jesen 2019.

Opis

OŠ Puconci ima bogato tradicijo šolskih vrtov. Poleg šole stojijo eko učilnica, permakulturni vrt, sadovnjak, njiva in čebelnjak. Tudi podružnični šoli Mačkovci in Bodonci ter vse enote vrtcev gojijo ljubezen do narave ob svojih vrtovih. Vrtovi delujejo pod okriljem eko šole in krožkov. Z novimi znanji želimo našim učencem privzgojiti ljubezen in skrb do narave s pravilnimi pristopi, od semena do pridelka  na ekološki način. Z urejenim šolskim vrtom pripomoremo k ozaveščanju učencev, staršev in občanov za varovanje okolja  in zdrav način življenja.

 

sl_SISL
en_GBEN sl_SISL