Home   Blog   Novice   Jesenski seminar z novimi temami: gozdni vrt in vzgoja sadik z dodajanjem umetne osvetlitve

Jesenski seminar z novimi temami: gozdni vrt in vzgoja sadik z dodajanjem umetne osvetlitve

V sredo, 10. 11. 2021, smo izvedli že 21. seminar programa Šolski ekovrtovi. Tudi tokratni jesenski seminar je zaradi epidemioloških razmer potekal prek spleta.

V uvodu je dr. Anamarija Slabe predstavila vzgojo sadik spomladi, z vključevanjem dodatne osvetlitve. Umetno osvetlitev uporabimo, kadar za vzgojo sadik nimamo dovolj svetlega prostora ali kadar želimo vzgojiti rastline, ki za pridelek potrebujejo dolgo rastno dobo. Z dodatno osvetlitvijo bodo rastline dobile več energije, zaradi česar bodo hitreje rastle in bodo bolj krepke. Prikazan je bil tudi primer vzgoje sadik z LED svetilko in primeri, kako lahko tak način vzgoje sadik koristno uporabimo v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Odprli smo tudi novo temo – gozdni vrt. Kaj je gozdni vrt, kaj želimo od gozdnega vrta, kakšen je proces za vzpostavitev takšnega vrta, po čem se razlikuje od zelenjavnega, kako se lahko lotimo tega izziva in še mnogo drugega, nam je predstavil Aljaž Plankl. Preobrazba v gozdni vrt je lahko postopna, glede na naše želje pa lahko uporabimo tako drevesa kot grmičevje. Pred samo vzpostavitvijo takega vrta je dobro preveriti lastnosti zemljišča (lega, tla, nagib, osenčenje, obstoječe rastline, klima …). Rob gozdnega vrta je pomemben tudi zaradi protivetrne zaščite. V gozdnem vrtu posadimo različno sadno drevje in grmičevje za plodove, pa tudi hitro rastoče grme ali drevje, ki nam dajejo material za zastirko. Koristno lahko uporabimo tudi les (pletenje košar, kurjava, material za privezovanje, drogovi, koli itd.). Gozdni vrt moramo še bolje načrtovati kot zelenjavnega, saj bodo drevesa rastla več desetletij. Lahko bi rekli, da je gozdni vrt pravzaprav pester permakulturni sadovnjak.  

Foto: Aljaž Plankl

V drugem delu seminarja je Lidija Turk predstavila aplikacijo Šolski ekovrtovi – kako lahko v aplikaciji  dodajate oz. spreminjate podatke o šolskem ekovrtu na VIZ in čemu je namenjen pregledovalnik ŠEV. Aplikacija ima dva dela: pregledovalnik ŠEV, ki je viden vsem (širši javnosti), in urejevalnik ŠEV, ki pa ga lahko urejajo le mentorji na VIZ  v programu ŠEV, Društvo Šolski ekovrtovi in Filozofska fakulteta. S pregledovalnikom vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ), ki so vključeni v Program Šolski ekovrtovi, želimo širši javnosti predstaviti aktivnosti VIZ, ki so povezane s šolskim/vrtčevskim ekovrtom. Urejevalnik pa je namenjen urejanju oz. dopolnjevanju podatkov VIZ. Pripravili smo tudi navodila za urejanje, ki so dostopna na spletni strani Šolskih ekovrtov pod rubriko »gradiva«.

Na koncu seminarja smo podelili znake Šolski ekovrt vsem VIZ, ki so izpolnili merila zanj. Letos je bilo takih dobitnikov kar 19. Od tega so 3 VIZ znak prejeli prvič, ostali pa so ga obnavljali. VIZ so se tudi predstavili. Iskrene čestitke vsem za uspešno delo in vključevanje tem šolskega ekovrta v učni proces!

 

sl_SISL