Home   VIZ   Srednje šole   Gimnazija Šiška

Gimnazija Šiška

Osnovni podatki

Gimnazija Šiška
Aljaževa ulica 32, 1000 Ljubljana
Spletna stran: šola in biološki kotiček mentorice Helene Hladnik
Dogajanje na ekovrtu: Pomlad/poletje 2011 , Obnovitev znaka 2015

Znak Šolski ekovrt: 1. pridobitev – 2013, 1. obnovitev – 2015, 2. obnovitev – 2017.

Barvni pokoncni

Opis

V šolskem letu 2011/12 smo v zelenem šolskem atriju, ki je odmaknjen od ceste, z dijaki ustvarili zeliščno-zelenjavni ekovrt.  Pri delu v vrtu sledimo temeljnim načelom ekovrtnarjenja: sadimo mešane posevke, za zastiranje uporabljamo slamo ali posušeno travo, organske odpadke zbiramo in jih kompostiramo in ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih pesticidov kot tudi nobenih kemično sintetičnih mineralnih gnojil. Šolski ekovrt nam omogoča, da lahko nekatere ekološke koncepte, ki jih obravnavamo pri pouku neposredno  opazujemo tudi na terenu, v ekovrtu.