Home   Join us   Merila

Merila

… za pridobitev znaka v programu Šolski ekovrtovi

Vse šole in vrtci (= člani mreže Šolski ekovrtovi), ki so oz. bodo otrokom omogočili stik z živim šolskim ekološkim vrtom in zasledovali postavljena merila, (smo in) bomo odlikovali z znakom »Šolski ekovrt«.
Tako šole in vrtci sporočajo svoje poslanstvo in trud staršem, lokalni skupnosti in širše.
Skupaj pa si prizadevamo, da bodo naši šolski ekovrtovi cenjeni in priznani.

Za pridobitev znaka ŠEV se lahko potegujejo vzgojno-izobraževalne ustanove – člani Mreže šolskih ekovrtov, ki so v program vključeni vsaj 1 celo šolsko leto in so se udeležili vsaj enega izobraževanja v okviru programa Šolski ekovrtovi. Vrt, ki se poteguje za pridobitev znaka, pa mora biti oskrbovan vsaj eno leto (t.j. vse štiri letne čase).

Obrazec za prvo pridobitev znaka in obrazec za obnovitev znaka, kar dobitniki storijo vsaka tri leta, najdete spodaj:

Obrazec za PRVO pridobitev ZNAKA ŠOLSKI EKOVRT

Obrazec za OBNOVITEV ZNAKA ŠOLSKI EKOVRT (obnavlja vsaka tri leta)

Kako lahko pridobimo znak?

 1. Mentor vrtčevskega/šolskega ekovrta ustanove članice Mreže ŠEV izpolni obrazec z merili, ki jih je potrebno izpolnjevati za pridobitev znaka. Obrazec pošlje na Društvo Šolski ekovrtovi, po e-pošti ali navadni pošti.
 2. Društvo ŠEV pregleda prejete obrazce. V primeru nepopolno izpolnjene prijave Društvo ŠEV pozove kandidata k dopolnitvi vloge.
 3. Če so vsa merila zadovoljivo izpolnjena, Društvo podeli znak ŠEV (častno izjavo) na letnem srečanju – nacionalnem seminarju za mentorje ekovrtov. Dobitnik znaka se na podelitvi tudi predstavi.
 4. Častno izjavo podpiše tudi ravnatelj/ica šole oz. vrtca. Šola/vrtec znak lahko uporablja v skladu s pravili.
 5. Društvo ŠEV prejemniku znaka pošlje tudi enostavna pravila za uporabo znaka.
 6. Častna izjava in pravica do uporabe znaka veljata tri leta. Potem se postopek ponovi.
 7. Ustanova članica Mreže ŠEV s samo pridobitvijo znaka Šolski ekovrt nima stroškov; pogoj je le plačana članarina v Mreži ŠEV za tekoče šolsko leto.

Znak velja le, če ste v času veljavnosti znaka (t.j. tri leta) člani programa Šolski ekovrtovi. V nasprotnem primeru je znak NEVELJAVEN!

podeljuje znak - splosno-001 obnavlja znak - splosno-001

Nikar se postopka in meril ne ustrašite. Vzpostavitev ekovrta gre po korakih, pri katerih vam lahko pomagamo. Le pogumno! 

Ugled znaka temelji na merilih, ki jih na šolskem ekovrtu upoštevamo:

 • Kompostiranje: organske odpadke zbiramo in jih ustrezno kompostiramo, kompost pa uporabljamo za gnojenje vrtnih rastlin.
 • Uporabljamo ekološka semena ali kemično netretirana semena, če ekoloških ni na voljo.
 • Izdelan imamo osnoven načrt kolobarjenja, ki ga upoštevamo pri gojenju rastlin.
 • Rastline gnojimo z organskimi gnojili: kompostom, posevki za zeleno gnojenje, kompostiranim gnojem ipd.; izdelan imamo osnoven načrt preskrbe rastlin s hranili.
 • Trajnostno gospodarimo z vodo: z njo ravnamo skrbno, padavinsko vodo po možnosti zbiramo za rabo na vrtu oziroma po potrebi, če je možno, jo čistimo s pomočjo rastlin.
 • V vrtu ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih pesticidov.
 • V vrtu ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih mineralnih gnojil.
 • Ločeno zbiramo ne le organske, temveč tudi vse druge odpadke.

Ponosni dobitniki znaka v šol. letu 2018/2019 (19 dobitnikov).

 
en_GBEN