Home   Join us   Kaj nudimo?

Kaj nudimo?

Program Šolski ekovrtovi nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim domovom, zavodom ipd. v Sloveniji, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček).

Program obsega bogat nabor dejavnosti, v katerem lahko sodelujejo vsi člani Mreže šolskih ekovrtov.

Članarina za vzgojno-izobraževalni zavod (šola, vrtec, srednja šola, dijaški dom, zavod) znaša 60 EUR.

Program Šolski ekovrtovi v okviru članarine nudi:

  • sodelovanje na strokovnih seminarjih za najmanj enega udeleženca (udeležba se točkuje za napredovanje);
  • sodelovanje v drugih dejavnostih, glede na letni program (natečaji, ekskurzije, delavnice itd.);
  • člani (ustanove) lahko pridobijo ZNAK »Šolski ekovrt« – našo maskoto, ko zanj izpolnijo merila. Z znakom lahko odlično sporočajo svoja prizadevanja javnosti – staršem, lokalni skupnosti, morebitnim sponzorjem, in drugim.;
  • uporabo celotnega spletnega portala programa (veliko vsebin oz. gradiv je na voljo le članom);
  • priložnosti za delitev in izmenjavo izkušenj med člani na seminarjih, prek spletnega portala, v medijih, na javnih dogodkih, idr.;
  • javno prepoznavnost in priznanje šolskega ekovrta ustanove članice: skrbimo za promocijo programa v medijih in z javnimi dogodki; omogočamo sodelovanje na javnih dogodkih in prireditvah za medije, idr.;
  • ob včlanitvi v program prejmete tiskano izdajo priročnika Jej lokalno, misli globalno!;
  • ob naročilu delavnice “šolski ekovrt” prejmete tiskano izdajo Vodnika za šolski ekovrt;
  • možnost vpisa v interaktivni zemljevid ŠEV;
  • 10 % popusta na ceno naših delavnic in predavanj.

Če bi »vrednost« članstva izrazili npr. v denarni vrednosti, potem ocenjujemo, da člani mreže Šolskih ekovrtov dobijo vsaj desetkrat več, kot prispevajo v obliki članarine. Program je torej izrazito neprofiten, saj je usmerjen v to, da zagotovimo izvajanje čim bogatejšega nabora dejavnosti, ki jih lahko za simboličen prispevek nudimo zainteresiranim šolam in vrtcem.

“Kdor zasadi vrt, zasadi ljubezen”.

Ljubezen_Vrtec Sentvid                                                                             (foto: Vrtec Šentvid, Ljubljana)

 
en_GBEN