Home   About us   Šolski ekovrtovi

Šolski ekovrtovi

 Kaj je program šolski ekovrtovi

Program Šolski ekovrtovi nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim domovom ipd. v Sloveniji, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček).

Logo Solskiekovrt_MANJSILogotip programa Šolski ekovrtovi

Društvo Šolski ekovrtovi, ki program koordinira (do konca leta 2019 je program koordiniral Inštitut za trajnostni razvoj), članom nudi celovito strokovno podporo pri:

  • zasnovi in izvedbi šolskega ekovrta ter samem ekološkem vrtnarjenju,
  • učni rabi šolskega ekovrta,
  • izobraževanju mentoric/mentorjev šolskih ekovrtov.

Vse ustanove, vključene v “Mrežo šolskih ekovrtov” lahko:

  • sodelujejo na izobraževanjih, delavnicah in prireditvah projekta,
  • uporabljajo učna gradiva ter vsebine za mentorje na spletnem portalu ŠEV.

Nudimo pa jim tudi možnosti za izmenjavo izkušenj z drugimi ustanovami po vsej Sloveniji.


 Vizija programa

V Društvu Šolski ekovrtovi skrbimo za inovativne projekte, ki spodbujajo vzgojo za trajnostni razvoj.

Vizija programa Šolski ekovrtovi je vsem otrokom v Sloveniji omogočiti neposredno izkušnjo pridelave hrane v sodelovanju z naravo in izkušanje z vsemi čuti.

Nameni programa Šolski ekovrtovi so:

  • spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v pouk in vzgojo otrok,
  • oblikovanje dejavne mreže šolskih ekovrtov, ki omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks,
  • spoznavanje ekološke pridelave in permakulture,
  • spoznavanje celovite kakovosti ekoloških živil, ki vključujejo prehransko polnovrednost ter okoljske in socialne vidike.

 Zakaj so ekovrtovi potrebni

Ogromno otrok danes vse več časa preživi v računalniških svetovih, neposrednega stika z naravo in tudi s pridelavo hrane pa imajo vse manj.
Le kako naj jim v šoli pomagamo, da bodo čutili in razumeli pomembnost narave, varstva okolja in medsebojnega sodelovanja, če tega stika nimajo?
Otroci, ki živijo na podeželju ali celo na kmetijah, pa pogosto ne vedo, kako lahko hrano pridelujemo ekološko.


 Šolski ekovrt je sodoben učni pripomoček!

Vrtec-kamnik-Vrt_sodoben-vzgojni-pripomocek
Šolski ekovrt je čudovita popestritev šolske okolice in zanimiv učni poligon za otroke – spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo.


 Letna poročila

 
en_GBEN