Home   About us   Kdo sodeluje?

Kdo sodeluje?

Seznam sodelujočih šol, vrtcev, dijaških domov…

Kaj je mreža šolskih ekovrtov?

Mreža šolskih ekovrtov je povezava osnovnih in srednjih šol, vrtcev, dijaških domov in drugih, ki so se zaradi svojega zanimanja za razvoj ekovrta vključili v program “Šolski ekovrt”.

Vključitev v projekt, kasneje v program oziroma v mrežo omogoča dejavno sodelovanje: udeležbo na seminarjih in delavnicah, prejemanje e-biltena z aktualnimi infomacijami o dejavnostih v zvezi s šolskim ekovrtom, strokovno podporo pri načrtovanju vrta in delu v njem in z njim, izmenjavo izkušenj s kolegi z drugih ustanov, in še več (glej tukaj).

Mreža šolskih ekovrtov je tudi čudovita priložnost, da se predstavite in pohvalite s svojim delom – tudi na tem spletnem portalu. Prek nje se lahko spoznate med seboj ali pa poglobite svoje znanje, pridobite morebitne nove informacije, podelite dragocene »vrtnarske« in vzgojno-izobraževalne izkušnje ter navežete nova poznanstva in tako še okrepite uspeh svojega šolskega ekovrta.

 
en_GBEN