Home   “EAThink”   Dejavnosti

Dejavnosti

VABILO ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE:

Sodelovanje v dejavnostih evropskega projekta

»EAThink2015 – jej lokalno, misli globalno!«

                       eathink        

Inštitut za trajnostni razvoj osnovne in srednje šole vabi k vključitvi v dejavnosti evropskega projekta “EAThink2015”, v katerem partnerji povezujemo globalno učenje in šolske ekovrtove. Vendar pa lahko sodelujete vse šole, ne glede na to, ali šolski ekovrt imate ali ne!

Ponujamo vam strokovno in finančno pomoč pri izvajanju obiskov ekoloških kmetij, pri vzpostavljanju ali nadgradnji šolskega ekovrta, na vaše povabilo pa bomo pri vas izvedli tudi delavnico globalnega učenja.

Več o dejavnostih in o pogojih sodelovanja preberite v nadaljevanju.

Priporočamo, da pohitite s prijavami, saj je število mest za posamezne dejavnosti omejeno. Med prispelimi prijavami bomo potrdili tiste, ki bodo (v skladu z namenom posameznih dejavnosti) čim bolje ustrezale ciljem projekta.

Več o projektu “EAThink2015 – jej lokalno, misli globalno” si lahko preberete tukaj.

Vsebine projekta želimo predstaviti v čim več osnovnih in srednjih šolah ter mlade spodbuditi h kritičnemu razmišljanju o razvojnih vprašanjih in aktivnem (so)delovanju na tem področju. Omogočimo našim otrokom in mladim možnost, da spoznajo svet takšen, kot v resnici je!

DEJAVNOSTI V KOLEDARSKIH LETIH 2016 in 2017, V KATERE SE LAHKO VKLJUČITE (za več informacij kliknite na želeno dejavnost):

1. Delavnice globalnega učenja na šoli (zaključeno)

2. Učne dejavnosti po predlogu šol: obisk lokalne ekološke kmetije, ipd. (zaključeno)

3. Dogodki in pobude šol na lokalni ravni (zaključeno)

4. Šolski ekovrtovi (zaključeno)

5. Delavnice državljanskega novinarstva (zaključeno)

6. Razstava “Hrana v oblaku” (zaključeno)

7. Video natečaj (zaključeno)

 

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA NA KRATKO:

 • izpolnjena prijavnica za izbrano dejavnost (ista šola se lahko prijavi tudi za več dejavnosti);
 • začetek dejavnosti po potrditvi o izboru in sklenitvi dogovora z ITR;
 • učiteljica/učitelj mentor s kratkim vprašalnikom pri učencih preveri uspeh izobraževanja pred in po izvedeni dejavnosti, ter pripravi kratko poročilo o izvedenem projektu.

Več informacij najdete v prijavnicah za posamezne dejavnosti.

Merilo za izbor prijavljenih šol bo čas prispetja prijave ter skladnost predloga s cilji projekta EAThink2015, kot so zapisani v predstavitvi projekta na 1. strani tega vabila oziroma na spletnem portalu projekta “EAThink2015 – misli globalno, jej lokalno” (predlogov, ki ne bodo imeli ustrezne povezave z globalnim učenjem, ne bomo mogli sprejeti).

GLOBALNE UČNE ENOTE

Učiteljice in učitelje vabimo, da si ogledajo in si pri pouku pomagajo s kako od 10 učnih enot v slovenskem jeziku, ki smo jih v okviru projekta razvili na ITR. Z njimi želimo pomagati učiteljicam/učiteljem različnih predmetov, da bi vsebine globalnega učenja laže prenesli v pouk. Večina naših učnih enot vsebuje tudi učno rabo šolskega ekovrta.

TEME globalnih učnih enot v slovenskem jeziku so:

 1. Tla – najpomembnejše “orodje” v kmetijstvu
 2. “Tudi rastline se morajo nahraniti!”
 3. Semena – osnovni pojmi in trgovina s semeni
 4. Semena upanja – raznovrstnost avtohtonih semen
 5. Biotska raznovrstnost je naše življenje
 6. Globalni trg s hrano in živili
 7. Prehranjevanje
 8. Odpadna in zavržena hrana
 9. Embalaža – problematika, zmanjševanje, recikliranje in ponovna uporaba
 10. Voda

Učne enote so objavljene na spletni strani projekta (TUKAJ) in na voljo za pretakanje na vaše računalnike. K uporabi učnih enot povabite tudi vaše kolege, saj se povezujejo z različnimi predmeti!

Če boste sodelovali v našem projektu, si boste z globalnimi učnimi enotami lahko pomagali tudi pri izvajanju v nadaljevanju predstavljenih dejavnostih projekta.

in še »bonus«: SPLETNI APLIKACIJI – IGRI ZA GLOBALNO UČENJE!

V okviru projekta smo pripravili tudi dve igri za globalno učenje. Igri sta tudi v slovenskem jeziku, na voljo kot aplikaciji za pametne telefone in tudi za osebne računalnike. Obe igri sta brezplačno na voljo v spletni trgovini google play in na portalu projekta EAThink2015.

NA KRATKO O GLOBALNEM IZOBRAŽEVANJU:

Globalno učenje je vseživljenjski izobraževalni proces (Svet med vrsticami, 2012), ki:

 • pomaga razumeti povezave med našim življenjem in življenjem ljudi po svetu
 • poglablja razumevanje ekonomskih, družbenih, političnih, okoljskih in kulturnih tokov, ki vplivajo na življenja ljudi in drugih bitij
 • razvija veščine, podpira vrednote in odnose, ki omogočajo posameznikom in skupnostim, da aktivno prispevajo k razreševanju lokalnih in globalnih izzivov
 • je usmerjen v sprejemanje odgovornosti za soustvarjanje sveta, v katerem imajo vsi priložnost živeti dostojno življenje v skladu z njihovimi potrebami

“Globalno izobraževanje ljudem odpre oči in um za dojemanje stvarnosti tega sveta in jih spodbuja za delovanje, ki vodi k svetu večje pravičnosti, enakosti in človekovih pravic za vse.”

(Maastrichtska deklaracija o globalnem izobraževanju, COE 2002:2)

Izkoristite priložnost za učenje in širitev obzorij. Veselimo se vaših prijav in prihajajočih skupnih delovnih korakov!

DODATNE INFORMACIJE:

Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem smo vam na voljo prek e-pošte (info@itr.si) ali telefona (0590 71 333, 01 4397 460 in 051 368 890).

Vabimo vas, da dogajanje v projektu spremljate tudi na spletni strani projekta in na Facebook profilu programa Šolski ekovrtovi.