Home   Articles posted by info@itr.si (Page 23)

info@itr.si

Posts byinfo@itr.si

OŠ Šmarje pri Jelšah

Naš ekovrt krasi čudovit plavalni ribnik z rastlinsko čistilno napravo. Na vrtu smo izdelali hotel za žuželke in kompostnik, pripravili smo visoko, podkvasto in okroglo zelenjavno gredo, posadili zdravilne rastline in stare sorte jablan. Urejeno imamo tudi zbiranje deževnice, s katero zalivamo naše gredice. Učilnica na vrtu nam je v veliko pomoč pri delu, raziskovanju in eksperimentiranju.

Learn more »


OŠ Puconci

OŠ Puconci ima bogato tradicijo šolskih vrtov. Poleg šole stojijo eko učilnica, permakulturni vrt, sadovnjak, njiva in čebelnjak. Tudi podružnični šoli Mačkovci in Bodonci ter vse enote vrtcev gojijo ljubezen do narave ob svojih vrtovih. Vrtovi delujejo pod okriljem eko šole in krožkov. Z novimi znanji želimo našim učencem privzgojiti ljubezen in skrb do narave s pravilnimi pristopi, od semena do pridelka na ekološki način. Z urejenim šolskim vrtom pripomoremo k ozaveščanju učencev, staršev in občanov za varovanje okolja in zdrav način življenja.

Learn more »


OŠ Gustava Šiliha Maribor

Osnovna šola Gustava Šiliha izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, vključenih v različne izobraževalne programe in ustanove. Šolski ekovrt je zasnovan kot učilnica in delavnica na prostem, kjer učenci spoznavajo naravo, vzgajajo domače vrtne in poljske rastline, in se preko dela učijo in pridobivajo enostavna življenjsko praktična znanja.

Learn more »


OŠ Roje

OŠ Roje je namenjena učencem s posebnimi potrebami. Z upoštevanjem individualnih učenčevih potreb se trudimo razvijati njihove sposobnosti, ki niso opazne samo pri šolskem znanju, ampak tudi na drugih področjih. Trud, ki je vložen v razvijanje njihovih darov, je pogosto poplačan s priznanji na športnih, likovnih, glasbenih in tehničnih področjih ter z uspešnim nadaljnjim šolanjem in usposabljanjem za življenje. Najbolj pa je poplačan z nasmehom otroka, ki se zaveda, da je uspel!

Learn more »


OŠ Šmartno v Tuhinju

Osnovna šola Šmartno v Tuhinju je podeželska šola, ki jo obiskuje 382 otrok. Šola ima 3 podružnice. Naša šola se je v letošnjem letu vključila v program Šolski ekovrtovi. Za začetek smo na vrtu posejali nekaj osnovnih vrst zelenjave, kasneje pa bomo pestrost razširili.

Learn more »


OŠ Domžale

Za šolski ekovrt skrbijo učenci v sklopu krožkov ter izbirnih predmetov, kjer gojijo delovno vzgojo, ko se učijo vrtnariti po načelu permakulture in biodinamičnega vrtnarjenja. Pridelke in delo na šolskem ekovrtu vsako leto predstavimo na Biodnevu v Češminovem parku v Domžalah. Vodja projekta je mag. Katarina Vodopivec Kolar.

Ključni namen obdelovanja šolskega vrta je medpredmetno povezati čim več aktivnosti učencev, ki vključujejo promocijo samooskrbe in skrbi za šolski vrt ter uporabo zdravo pridelane hrane. Obenem predstavlja pomembno »učilnico v naravi« za izkušenjsko učenje naravoslovnih vsebin.

Learn more »


OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

V lanskem šolskem letu smo tik ob igrišču na površini 50 m2 uredili moderen šolski vrt z dvignjenimi gredicami iz lesa in razžagane betonske cevi. Vrt obdaja lična ograja iz lesa. Pohvalimo se lahko z novim kompostnikom, zabojnikom za orodje in pipo za zalivanje. Vrt je v lanskem letu res bujno uspeval. Poleg vrta smo v jeseni zasadili sadovnjak s 6 drevesi. Zasadili smo jablane, hruško in zgodnjo češnjo. Največ veselja so imeli z vrtom najmlajši učenci.

Learn more »


PŠ Janče, OŠ Sostro

Podružnična šola Janče je pomemben košček v mozaiku centralne OŠ Sostro ter središče življenja, center kulture in razvoja kraja. Nahaja se na skrajnem vzhodnem območju ljubljanskega podeželja tik pod najvišjim vrhom Mestne občine Ljubljana. Šola ima edinstven eko sadovnjak, v katerem se bohoti preko 80 sadnih dreves in grmičkov. Z njim si želimo doseči, da bi otrok in narava zopet postala prijatelja, da bi jo otrok doživljal z vsemi svojimi čutili, saj mu bo le tisto, kar bo sam ali z našo pomočjo spoznal, priraslo k srcu, le za tisto, kjer bo spoznal pravo vrednost, bo prevzel odgovornost, ohraniti pa si bo želel tisto, kar bo imel rad. Naravo.

Learn more »


Vrtec Vrhnika – Enote Žabica, Želvica in Barjanček

Vrtec Vrhnika obiskuje 725 otrok v petih enotah (Rosika, Komarček, Barjanček, Žabica in Želvica). V enoti Želvica strokovni delavci skupaj z otroki skrbimo za naš naravni kotiček, ki se nahaja tik ob našem igrišču. V naravnem kotičku otroci spoznavajo in gojijo najrazličnejše rastline (začimbe in dišavnice, čebulnice in gomoljnice,trajnice, okrasne grme, vrtne cvetoče rastline). Vsako leto vnašamo vanj novosti. Naš kotiček vsebuje, eko vrt, skalnjak, mlako, čutno pot, labirint, hotel za žuželke, netopirnico… Naravni kotiček je obenem tudi družabni prostor, kjer se zbiramo ob različnih priložnostih (skupna praznovanja, ustvarjalne delavnice…).

Learn more »


Vrtec Kurirček Logatec

Osnovni podatki Vrtec Kurirček Logatec Notranjska cesta 7 A, 1370 Logatec Spletna stran: vrtec Znak Šolski ekovrt: 1. pridobitev – spomladi 2015, 1. obnovitev – jeseni 2017, 2. obnovitev – jeseni 2019. Opis Vrtec Kurirček Logatec je v letos prvič vključen v program Šolski ekovrtovi. Ekovrt bomo uredili na igrišču v Centralnem vrtcu.Vključenih je 6 skupin otrok, vodja projekta pa je vzgojiteljica Mateja Jereb. več »


sl_SISL
en_GBEN sl_SISL