Home   Archive by category "Blog" (Stran 17)

Iz kategorije: Blog

E-bilten 9/2012

Pozdravljeni, člani Mreže Šolskih ekovrtov in podporniki!

Vabimo vas, da si našem zadnjem letošnjem biltenu ogledate naslednje vsebine:

Potrditev članstva v mreži s plačilom članarine
Poročilo z jesenskega seminarja Mreže ŠEV (28.11.2012)
Pridobitev znaka Šolski ekovrt: dodatne informacije
Spremembe v ekipi ŠEV
Nove vsebine na spletnem portalu ŠEV
Novoletno voščilo

Learn more »


E-bilten 8/2012

V tokratnem e-biltenu si preberite:
Jesenski seminar mreže šolskih ekovrtov
Vabilo k pridobitvi znaka Šolski ekovrt, opis postopka in obrazec
Prispevek – članarina za sodelovanje v mreži Šolski ekovrt
Banka UniCredit je programu Šolski ekovrtovi namenila donacijo
Zasaditev sadovnjakov v šolskih ekovrtovih na Gorenjskem, 7. novembra 2012
RTV Slovenija in Village Folk
Trubarjeva zelena tržnica
Kratka poročila članov mreže še vedno aktualna
Vabimo nove člane

Learn more »


E-bilten 7/2012


Šolski ekovrtovi živijo naprej…Kako?

Z minimalno podporo, ki smo jo kljub težkim finančnim razmeram uspeli zagotoviti za nadaljevanje našega projekta. V pomladnih in poletnih mesecih smo na Inštitutu res pridno iskali podpornike in partnerje. Povsod smo sicer doživeli odziv, da gre za odličen projekt, vreden vsaj moralne podpore!
Z novimi informacijami pa smo raje počakali do sedaj, ko že lahko zagotovo napovemo osnovne nadaljnje dejavnosti:
Seminar Šolskih ekovrtov (ŠEV), možnost pridobitve znaka ŠEV, nudenje strokovne podpore, nudenje strokovne podpore pri izpolnjevanju meril, spomladanski seminar, ter seveda e-bilten in pa ažuriranje spletnega portala!
Learn more »


E-bilten 6/2012

Poletne počitnice so se že začele, vendar…
…imejte poleg prijetnega počitka in oddiha v mislih tudi dejavnosti povezane s šolskim ekovrtom.
Radi bi vas spomnili, da je v tem času še vedno pomembna zlasti skrb za rastline in pomoč rastlinam za ugodno “življenje” – “bivanje”. Ne pozabite tudi na prehranski vidik – poletni čas je najugodnejši čas tudi za pestro prehranjevanje z zelenjavo in sadjem, seveda ekološko pridelano. Zaželjeno je, da v svojih šolskih kolektivih izpostavite pomen šolskih ekovrtov in pomen zdravih ekoloških obrokov v šolski prehrani. Lahko bi razmislili o morebitnem izobraževanju staršev in seveda celotnega kolektiva o pomenu šolskega ekovrta za novo šolsko leto.

Learn more »


E-bilten 5/2012

V tokratni številki e-biltena si preberite:

Zasaditev šolskega ekovrta na Gimnaziji Šiška v Ljubljani
V četrtek, 26.4.2012, smo na Gimnaziji Šiška v Ljubljani v sodelovanju z RTVSLO pripravili zasaditev šolskega ekovrta Gimnazije Šiška. Sodelovale so ekipe učencev s šestih šol naše Mreže šolskih ekovrtov. Prispevek je nastal kot sodelovanje dveh projektov in sicer našega projekta Šolski ekovrt in evropskega projekta »Village Folk – Zakaj kmetijstvo?«, ki nastaja v koprodukciji TV Slovenija.

Ostale teme v tokratnem e-biltenu so: sodelovanje z drugimi mediji, iščemo partnerje za podporo projektu, posvet “Slovenija znižuje CO2: dobre prakse Šolski ekovrtovi”, še zlasti pomembno s posveta – možnosti za financiranje urejanja in razvoja ŠEV na šolah/vrtcih, štafeta semen še vedno vabi k sodelovanju, kratka poročila članov mreže še vedno aktualna, ste že stopili v stik z ekološko kmetijo, ponudba za naročilo Organka še vedno aktualna in prav tako še vedno vabimo nove člane.
Vabimo nove člane

Learn more »


E-bilten 4/2012

Seminar “Učna raba šolskega ekovrta” je bil lepo obiskan
V četrtek, 12.4.2012, smo na MIZKŠ v Ljubljani organizirali 3. seminar z naslovom “Učna raba šolskega ekovrta”. Glavni namen seminarja je bil pregled in razvoj zamisli za vključevanje šolskega ekovrta v pouk, pogovorili pa smo se tudi o spomladanskih opravilih na šolskem ekovrtu. V e-biltenu pa si lahko pogledate tudi predstavitve s seminarja, štafeta semen še vedno vabi k sodelovanju in prav tako še vedno iščemo sponzorje za nadaljevanje projekta.

Learn more »


E-bilten 3/2012

Kot smo vas že obvestili v prejšnji številki Biltena, pripravljamo že tretje srečanje “Mreže šolskih ekovrtov” v okviru zagotovljenega sofinanciranja projekta.

Srečanje – seminar bo 12. aprila 2012 v Ljubljani. Glavni namen bo pregled in razvoj zamisli za vključevanje šolskega ekovrta v pouk skupaj z vami – mentorji in mentoricami šolskih ekovrtov. Pred tem bosta potekali pripravljalni delavnici na dveh šolah in sicer 29.3.2012 na OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini PŠ Ankaran in 3.4.2012 na OŠ Bršljin v Novem mestu. Ti delavnici bosta omogočili celotnemu šolskemu kolektivu teh šol – torej učiteljicam/učiteljev različnih predmetov, da razmišljajo o tem, kako bi svoj pouk lahko obogatili s šolskim ekovrtom.

Learn more »


E-bilten 2/2012

Kot smo vas že obvestili prek e-pošte, pripravljamo 3. srečanje “Mreže šolskih ekovrtov”. To bo naše zadnje srečanje v okviru zagotovljenega sofinanciranja projekta “Šolski ekovrt” s strani Švicarskega prispevka. Vendar pa nameravamo “Mrežo šolskih ekovrtov” voditi še naprej, razvijati nove vsebine in vključiti še več šol (in vrtcev), zato prizadevno iščemo možnosti za nadalnje delo tudi po zaključku švicarskega financiranja v juniju letos. Preberite tudi o vrtnih opravilih spomladi, vse ostale teme pa so od vas odaljene le en klik.

Learn more »


E-bilten 1/2012

Objavili smo vsebine za učno rabo šolskega ekovrta
V prejšnji številki smo vas obvestili, da pripravljamo pregled vsebin, pri katerih šolski ekovrt lahko povežemo s poukom oziroma učnim načrtom.
Pripravili smo nekaj praktičnih primerov vkjlučevanj učno vzgojnih vsebin šolskega predmetnika v delo s šolskim ekovrtom.
Pri tem nam je prijazno pomagala mentorica šolskega ekovrta na OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini PŠ Ankaran, ga. Anita Saksida. Za njeno pomoč in predloge se ji najlepše zahvaljujemo. Še vedno vabimo nove člane, ostale teme pa so od vas odaljene le klik

Learn more »


E-bilten 8/2011

V prejšnji številki smo vas obvestili, da pripravljamo vsebine, ki bi jih lahko vključili v učno rabo šolskega ekovrta in jih bomo objavili na portalu.

Obenem smo pozvali tudi vse člane, da nam sporočite morebitne svoje zamisli, pa tudi, če ste morda že sami pričeli z vključevanjem vrta v šolske vsebine, pa tudi vzgojo v vrtcu. Prosili smo vas, da nam sporočite, pri katerih predmetih ste se tega lotili ter kako uspešno je bilo.

Še vedno vas vabimo in prosimo za vaše odzive.

Learn more »


sl_SISL