Home   Pridruži se   Kaj nudimo?

Kaj nudimo?

Program Šolski ekovrtovi nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim domovom ipd. v Sloveniji, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček).

Program obsega bogat nabor dejavnosti, v katerem lahko sodelujejo vsi člani Mreže šolskih ekovrtov.

Članarina za vzgojno-izobraževalni zavod (šola, vrtec, srednja šola, dijaški dom) tudi v letošnjem šolskem letu (2016/2017) znaša 50 EUR.

Program Šolski ekovrtovi v okviru članarine nudi:

  • sodelovanje na vsaj dveh strokovnih seminarjih v šolskem letu za najmanj enega udeleženca (udeležba se točkuje za napredovanje);
  • člani (ustanove) lahko pridobijo ZNAK »Šolski ekovrt« – našo maskoto, ko zanj izpolnijo merila. Z znakom lahko odlično sporočajo svoja prizadevanja javnosti – staršem, lokalni skupnosti, morebitnim sponzorjem, in drugim.;
  • prejemanje koristnih informacij prek e-biltena Mreže šolskih ekovrtov;
  • uporabo celotnega spletnega portala programa (veliko vsebin oziroma gradiv je na voljo le članom);
  • člani po želji dobijo strokovno podporo pri svojih individualnih potrebah, zlasti pri načrtovanju šolskega ekovrta (npr. izvedba delavnice za načrtovanje zeliščnega, zelenjavnega, sadnega, mešanega vrta… po permakulturnih načelih) in drugih konkretnih »vrtnih« vprašanjih. V primeru terenskega dela (obisk na ustanovi) ustanova pokrije le potne stroške strokovnjaka. Obiski seveda ne gredo v neskončnost – upoštevati moramo naše kapacitete, zato je pomembna čim zgodnejša prijava.;
  • priložnosti za delitev in izmenjavo izkušenj med člani na seminarjih, prek spletnega portala, v medijih, na javnih dogodkih, idr.;
  • javno prepoznavnost in priznanje šolskega ekovrta ustanove članice: skrbimo za promocijo programa v medijih in z javnimi dogodki; omogočamo sodelovanje na javnih dogodkih in prireditvah za medije, idr..

Če bi »vrednost« članstva izrazili npr. v denarni vrednosti, potem ocenjujemo, da člani mreže Šolskih ekovrtov dobijo vsaj desetkrat več, kot prispevajo v obliki članarine. Program je torej izrazito neprofiten, saj je usmerjen v to, da zagotovimo izvajanje čim bogatejšega nabora dejavnosti, ki jih lahko za simboličen prispevek nudimo zainteresiranim šolam in vrtcem.

“Kdor zasadi vrt, zasadi ljubezen.”

Ljubezen_Vrtec Sentvid                                                                             (foto: Vrtec Šentvid, Ljubljana)