Home   2013   avgust

Monthly Archives: avgust 2013

Vrtec Orehek pri OŠ Orehek Kranj

NAŠ EKO VRTIČEK SMO POSTAVILI NA IGRIŠČE NAŠEGA VRTCA v letu 2011. Pritegnili smo naše starše in stare starše, ki so nam pomagali pri postavitvi vrtička in pri začetnih delih.
Otroci rokujejo z zemljo, delajo z golimi rokami in tako občutijo strukturo zemlje. Otroci skrbijo za vrtiček in so zanj odgovorni. Spoznavamo različne načine razmnoževanja rastlin. Jagode, paradižnik, fižol, solata – kar pridelamo, lahko takoj zaužijemo. Tako skrbimo za okolje, saj odpade ves transport, odvečna embalaža, konzervansi…


Learn more »


III. osnovna šola Rogaška Slatina

V mesecu Aprilu smo se zelo razveselili razpisa Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter
njihove akcije “SEJEMO AVTOHTONA SLOVENSKA SEMENA” v sklopu projekta “Tradicionalni slovenski zajtrk”.
V Začetku meseca maja smo dobili dolgo pričakovana semena.


Learn more »


Osnovna šola Polzela

Osnovni podatki Osnovna šola Polzela Polzela 10, 3313 Polzela Spletna stran: šola Dogajanje na ekovrtu: pomlad/jesen 2011, OS_Polzela_obnovitev znaka


Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Naš ekovrt krasi čudovit plavalni ribnik z rastlinsko čistilno napravo. Na vrtu smo izdelali hotel za žuželke in kompostnik, pripravili smo visoko, podkvasto in okroglo zelenjavno gredo, posadili zdravilne rastline in stare sorte jablan. Urejeno imamo tudi zbiranje deževnice, s katero zalivamo naše gredice. Učilnica na vrtu nam je v veliko pomoč pri delu, raziskovanju in eksperimentiranju.


Learn more »


Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Osnovni podatki Srednja zdravstvena šola Murska Sobota Ulica dr. Vrbnjaka 2, 9000 Murska Sobota Spletna stran: šola


Osnovna šola Puconci

OŠ Puconci ima bogato tradicijo šolskih vrtov. Poleg šole stojijo eko učilnica, permakulturni vrt, sadovnjak, njiva in čebelnjak. Tudi podružnični šoli Mačkovci in Bodonci ter vse enote vrtcev gojijo ljubezen do narave ob svojih vrtovih. Vrtovi delujejo pod okriljem eko šole in krožkov. Z novimi znanji želimo našim učencem privzgojiti ljubezen in skrb do narave s pravilnimi pristopi, od semena do pridelka na ekološki način. Z urejenim šolskim vrtom pripomoremo k ozaveščanju učencev, staršev in občanov za varovanje okolja in zdrav način življenja.


Learn more »


Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor

Osnovna šola Gustava Šiliha izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, vključenih v različne izobraževalne programe in ustanove. Šolski ekovrt je zasnovan kot učilnica in delavnica na prostem, kjer učenci spoznavajo naravo, vzgajajo domače vrtne in poljske rastline, in se preko dela učijo in pridobivajo enostavna življenjsko praktična znanja.


Learn more »


Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica

Osnovni podatki Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica Zidanškova ulica 1 A, 2310 Slovenska Bistrica Spletna stran: vrtec


Vrtec Navihanček, OŠ Središče ob Dravi

Osnovni podatki OŠ Središče ob Dravi, VVE Središče ob Dravi Breg 41, 2277 Središče ob Dravi


Vrtec Jarše

Osnovni podatki Vrtec Jarše Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana Spletna stran: vrtec Poročila: Projekt EKO VRTIČEK v vrtcu Opis V Vrtcu Jarše širimo idejo o eko vrtičkih, tako smo se tudi v letošnjem letu v skupini otrok starih od 5 do 6 let skupaj s starši odločili, da bomo naredili majhne vrtičke na igrišču vrtca. Namen eko vrtičkov je, da bi skupaj pripomogli k več »